Kontakt oss om
radonmåling, befaring og tiltak/utbedring.


Telefonnummer:

53 00 13 30

Kontakt oss om radonspørsmål

Vi gjennomfører ca. 40 000 målinger i året - lær av vår erfaring.

Ditt navn (obligatorisk)

Telefonnummer

Epost

Melding

Norges største radonaktør

Hvordan måle og løse radonproblemer

Hvordan måle radon

1Slik måler du
Den såkalte sporfilmmetoden er en måling som pågår over minimum 60 dager og gir deg presise gjennomsnittsmålinger. Det finnes også andre metoder, men disse er ofte dyrere eller gir bare et øyeblikksbilde av radonnivåene. Kontakt oss for rådgivning rundt dette på 53 00 13 30.
2Hvor mange sporfilmer trenger jeg?
De fleste boliger trenger 2-4 målere. Du kan ringe oss på telefon 53 00 13 30 og en rådgiver vil hjelpe deg med antallet du trenger for å måle akkurat din bolig, barnehage, skole eller arbeidsplass. Dette avhenger av antall oppholdsrom og bygningens konstruksjon.
3Hvordan bruker jeg sporfilmen?
Du plasserer måleren ganske enkelt et passende sted som ikke er på gulvet eller i nærheten av steder med høy luftsirkulasjon, som vinduer, peis eller ventilasjonsanlegg. Med hver sporfilmmåler følger det med en bruksanvisning. Denne viser deg enkelt hvordan du skal sette i gang målingen og plassere sporfilmene riktig.
4Er det noe jeg bør passe på?
I tillegg til å unngå å plassere målerne steder med trekk og mye ventilasjon bør du også passe på å bruke boligen eller arbeidsplassen som normalt, slik at måleverdiene blir representative. Er du bortreist og alt er stengt vil du kunne få verdier som ikke stemmer med hverdagsnivåene du og din familie eksponeres for.
5Hvorfor bør man foreta en snittmåling?
Radonverdiene kan variere mye som følge av vær, temperatur og ventilasjon. Derfor vil øyeblikksverdier kunne være lite representative. Det er også slik at det er gjennomsnittseksponeringen som danner grunnlaget for lungekreftfaren.

Hvordan utbedre radon

1Slik utbedrer du radonproblemer
Det er mange måter å utbedre disse på. Noen er relativt rimelige, andre mer kostbare. Vi har her satt sammen noen av årsakene til at nivåene kan være for høye, og typisk løsninger for å utbedre. Løsningene for utbedring bør være varige og funksjonelle, enkle å kontrollere og vedlikeholde samt ikke medføre sjenerende støy. Det er ingen generelle fasitsvar og tiltak må tilpasses hvert enkelt tilfelle. Ring oss på 53 00 13 30 for uforpliktende råd.
2Radon fra byggegrunnen
Dette er den hyppigst forekommende årsaken til høye verdier. Gassen siver opp gjennom utettheter i bygningen. Typisk er dette skjøter, rørgjennomføringer eller sprekker i gulv/vegger som ligger under bakkeplan. Dette er spesielt et problem om vinteren da oppvarming av huset danner et svakt undertrykk i lave etasjer. Ofte vil det holde å få på plass en ventilasjonsløsning som gir et svakt overtrykk. Det kan også hjelpe å tette små sprekker, røroverføringer og lignende. Av merkostbare løsninger er å legge nytt gulv med radonduk.
3Radon i drikkevannet
Dette er normalt kun et problem dersom du får vannet ditt fra en brønn, spesielt om du får det fra en borebrønn. NB: Radoneksponeringen fra å drikke vannet er ufarlig, det er innånding av dampen som er farlig. Denne kommer gjerne fra rengjøring, dusj og oppvaskmaskin. Ofte er den rimeligste løsningen her å bedre ventilasjonen.
4Radon i fyll- og jordmasser
Dersom disse er fra et område med mye radium i berggrunnen kan dette medføre betydelig eksponering. Behandlingen er ofte lik som i radon fra berggrunnen, men i noen tilfeller kan man trykkredusere, ventilere eller tette mot grunnen uten store kostnader.

Fakta om radon

Radongass er en usynlig og luktfri edelgass som siver opp fra jordskorpen. Utendørs er nivåene aldri særlig høye selv i veldig radonutsatte områder, det er først når man er innendørs at gassen kan hope seg opp i boliger. Spesielt i vinterhalvåret er nivåene høye, da oppvarming av bygninger fører til at varm luft stiger opp og danner et undertrykk i de laveste etasjene. Områder med mye radiumrike bergarter som alunskifer, granitter og pegmatitter vil kunne være til meget høye nivåer innendørs.

Radon fører til små skader på arvestoffet, spesielt i lungene. Strålingen trenger ikke nevneverdigt inn i kroppen via huden, men cellene i lungene er i direkte kontakt. Dette er årsaken til at radongass medfører ca. 300 årlige tilfeller av lungekreft i Norge.

Kontakt oss nå